Ontdekkings-traject

1

Doel: hoe voelt je lijf
Duur van dit traject: 3-5 keer

Tijdens dit traject gaat het vooral om het ervaren van je lijf. Om eens stil te staan of jij je lijf echt voelt. En dit zonder oordeel en met een gezonde nieuwsgierigheid. Het (weer) ervaren van je lijf kan bevrijdend werken en ruimte geven.

Bewustwordings-traject

fototraject12

Doel: door contact te maken met je lijf kan je leren signalen te herkennen.
Duur van dit traject: 3-8 keer

Misschien zit je iets dwars, heb je het gevoel dat je jezelf in de weg zit of dat er meer uit je leven te halen valt dan je op dit moment beleeft. Het gevoel dat je in je hoofd leeft kan soms de behoefte creëren om meer in contact met je lijf te komen. Dat is mijns inziens een goede behoefte. Het lichaam heeft een eigen, woordloze taal die je, als je die leert te verstaan, inzicht kan geven in de achtergrond van je fysieke en/of emotionele pijn.

Inzicht schept duidelijkheid, duidelijkheid schept ruimte, ruimte schept groei.

Begeleidings-traject

3

Doel: hoe ga je om met kanker of een andere ernstige ziekte.
Duur van dit traject: afhankelijk van behoefte

Hoe ga je om met (tijdelijke) beperkingen hierdoor. Of hoe ga je om met de naderende dood. Dit traject kan ook voor, de partners of naasten van zieken, helpend zijn.

Naast deze trajecten ben je uiteraard ook welkom voor een holistische ontspannings- of zwangerschapsmassage.

Om misverstanden te voorkomen: Massagepraktijk Zijn biedt geen erotisch getinte massages. Dit is ook niet bespreekbaar.