De zoektocht naar mijn Zijn is intens en zeer waardevol geweest. (4)

Ik werk vanuit een holistische benadering. Met deze benadering ben ik in contact gekomen tijdens mijn opleiding aan Holos. Holistisch wil zeggen: kijken naar het geheel en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij een holistische benadering wordt het gehele individu betrokken. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.

In mijn praktijk houdt dat in dat ik jou als een geheel bekijk. Niet alleen de klacht waar je mee komt of naar een lichaamsdeel dat aandacht vraagt, maar ook besteed ik aandacht aan jouw kijk op het leven en jouw gevoel.

Ik wil je ondersteunen op jouw pad naar zelfontdekking door te helpen jouw lichaam te (door)voelen, door de vinger op de zere plek te leggen en jouw lichaam uit te nodigen je te vertellen wat het zo graag wil zeggen. Wat of wie zit er op je huid, onder je huid? Wat ligt er zwaar op je maag? Wat drukt er op je schouders?
Massage is een prachtige manier om je bewust te worden van dat wat in je leeft. Voelt je lichaam gespannen, week, open, dicht, kan je jezelf wel écht voelen? Je mag zonder jezelf te veroordelen eens naar binnen kijken en voelen hoe dat voor jou is. Zonder oordeel, dat alleen al is een mooie uitdaging.